Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Eğitimi

Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Eğitimi
Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Eğitimi

Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Eğitimi – Kariyer planları, meslekte gelişim ve iş imkanlarının geniş olması gibi etkenler ışığında şekillenmektedir.

Bu noktada iş alanlarının büyüklüğü ve personel hacmi değerlendirilmektedir. Söz konusu iş alanlarından biri de finans sektörüdür. Finans, çok sayıda mesleğe ev sahipliği yapan bir iş alanı olarak dikkat çekmektedir. Bu nedenle sektörde iş imkanlarının fazlalığı pek çok kişiyi bu alana yöneltmektedir. Muhasebe departmanları, bankacılık, borsalar, fintech şirketleri gibi çok sayıda kurum ve kuruluş finans sektöründe faaliyet göstermektedir. Söz konusu alanlarda çalışabilmek için donanımlı olmak gerekir. Donanım kazanma noktasında pek çok finans çalışanı özel eğitimlerden destek almaktadır. Bu eğitimlerden biri de bilgisayarlı muhasebe ve finans eğitimidir.

Bilgisayarlı Muhasebe Nedir?

Ekonomi, alışveriş ve ticari faaliyetlerle hayat bulmaktadır. Öyle ki ufak bir market alışverişi bile ekonomik döngünün bir parçasıdır. Finansal faaliyetlerde bulunanlar yalnızca bireyler değil aynı zamanda kurumlar, kuruluşlar ve toplumlardır. Bu nedenle finans sektörü globaldir. Sektörün global olması, çok sayıda iş alanına ve mesleğe hitap etmesini sağlamakta bu da personel adaylarının sektöre yönelimini arttırmaktadır. Finans alanında yoğun talep gören önemli iş alanlarından biri de muhasebedir.

Muhasebe kuruluşların finansal faaliyetlerinin

 • Kaydedilmesi
 • Sınıflandırılması
 • Raporlanması

gibi işlemlerin gerçekleştirildiği bir uygulama alanıdır. Resmi olarak kurulan, finansal faaliyette bulunan bütün işletmelerin muhasebe kayıtları olmak zorundadır.

Söz konusu kayıtlar işletmenin sermayesi, gelirleri, giderleri gibi finansal nitelikli bütün işlemlerini açıkça göstermektedir bu nedenle muhasebe oldukça önemlidir. Çalışma alanı yalnızca muhasebe olan şirketler olduğu gibi finansal faaliyette bulunan kuruluşların muhasebe departmanları bulunmaktadır. Bunun yanında bazı kuruluşlar muhasebe alanında uzmanlaşmış şirketlerden bu konuda harici hizmet de alabilmektedirler. Görüldüğü gibi muhasebe, finansal faaliyette bulunan bütün kuruluşlar için hayati öneme sahiptir.

Finans sektörü, sürekli kendini yenileyen ve gelişen bir sektördür. Özellikle teknolojik gelişmeler finans alanında faaliyette bulunan kuruluşları doğrudan etkilemektedir. Günümüzde şirketlerin finansal altyapıları da teknoloji kullanılarak geliştirilmektedir. Bu noktada muhasebe faaliyetleri teknolojik değişimden etkilemekte, defterlerde tutulan muhasebe kayıtları dijital ortamlara aktarılmaktadır. Bu değişim, bilgisayarlı muhasebe kavramını ortaya çıkarmıştır.

Bilgisayarlı muhasebe, çeşitli bilgisayar programları vasıtasıyla tamamen dijital ortamda muhasebe kayıtlarının oluşturulmasını, muhafaza edilmesini ve düzenlenmesini sağlamaktadır. ETA, LOGO gibi çeşitli muhasebe programları kullanılarak bilgisayar üzerinden muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek için bilgisayarlı muhasebe ve finans eğitimlerine katılmak gerekir.

Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Eğitimi Almak

Bir kuruluşun muhasebe departmanında çalışmak, mali işler müdürü olabilmek veya mali müşavirlik hizmeti sunabilmek için muhasebeye hakim olmak gerekmektedir. Söz konusu pozisyonlarda çalışmak veya muhasebe konusunda uzmanlaşmak için muhasebe alanında ön lisans veya lisans programlarından mezun olmak gerekir. Ancak akademik eğitim zaman zaman uygulama aşamasında yetersiz kalmaktadır. Bu noktada yetkinlik kazanmak adına özel sertifika eğitimlerine katılmak verimli olabilmektedir.

Bilgisayarlı muhasebe alanında verilen eğitimler;

 • Ön muhasebe
 • Mali tablolar analizi
 • Bütçeleme
 • Genel muhasebe

gibi klasik muhasebeye dair donanım kazandırırken aynı zamanda LOGO ve benzeri muhasebe programlarının kullanımını öğreterek dijital ortamda muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlamaktadır.

Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Sertifikası

Muhasebe alanında gerçekleştirilen işlemlerin bilgisayar programları vasıtasıyla kaydedilmesi, saklanması ve düzenlenmesi bilgisayarlı muhasebe adı altında yeni bir uygulama alanını ortaya çıkarmaktadır. Muhasebe kayıtlarının muhasebe defterlerine el yazısıyla kaydedilmesi oldukça zahmetlidir. Emek, zaman ve malzeme harcama konusunda klasik muhasebe sistemi pratik değildir. Aynı zamanda kayıtların muhafaza edilmesi de zordur. Yangın, hırsızlık gibi talihsizlikler kayıtlara zarar verebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı muhasebe kayıtlarının özel muhasebe programları kullanılarak bilgisayar vasıtasıyla tutulması pek çok açıdan pratiklik sağlamaktadır.

Söz konusu muhasebe programlarını kullanabilmek için bilgisayarlı muhasebe ve finans alanında düzenlenen sertifika eğitimlerine katılmak gerekir. Bu sertifikalar MEB onaylı özel eğitim kurumlarında sunulmaktadır. Eğitim tercihinize göre;

 • Akınsoft ve Ofisassist gibi ön muhasebe programları
 • ETA ve LOGO gibi ticari ve mali müşavir muhasebe programları
 • Nebim ve Oracle gibi ERP muhasebe programları
 • Özel muhasebe programlarını

öğrenebilirsiniz. Eğitim sonunda alacağınız sertifika ile donanımınızı arttırabilir, öz geçmişinizi güçlendirebilirsiniz. Özellikle muhasebe konusunda uzmanlaşmak isteyen, bu alanda bir kariyer hedefleyen kişiler için bu sertifikalar oldukça yararlı olacaktır.


Nurkan Aydoğan
Nurkan Aydoğan
www.nurkanaydogan.com.tr