Borsada Başarılı Olmak İçin Gerekenler

Borsada Başarılı Olmak İçin Gerekenler
Borsada Başarılı Olmak İçin Gerekenler

Borsada Başarılı Olmak – gerekli işlemleri yerine getirdiğimiz zaman açılmış olan yatırım hesapları üzerinden alım ve satım işlemlerini gerçekleştirebiliriz.

Yatırım hesapları açılmadan önce bankalar veya bazı aracı kurumlar (SPK tarafında yetkilendirilmiş veya yetki belgesi verilmiş); yatırımcılara belli başlı SPK Uygunluk Testi gibi testler yaparlar.

Bunlarda ki temel amaç, yatırımcının psikolojisi hakkında bilgi sahip olmaktadır. Borsada Başarılı Olmak için Yatırımcının; ‘dengeli, riskli veya güvenli bir portföy üzerinde mi yatırım yapmak istiyor?’ gibi anlamlar çıkarmaktadırlar. Bu durumlar konusunda yatırımcıya belli başlı yatırım araçları önermektedirler ve yatırımcı iste bu önerilen piyasaları kullanır veya kendi istediği piyasa üzerinde işlem yapabilir.

Borsada Başarılı Olmak için belli başlı adımlar üzerinden ilerleyelim; Yatırımcılar piyasaları tanımalı, analizler (finansal, teknik analiz vb.) hakkında bilgi sahibi olmaları da gerekmektedir ve istelerse diğer türev araçları kullanabilirler.

Borsada Başarılı Olmak İçin Piyasaları Tanıyalım

Günümüz piyasaları birincil veya ikincil piyasa olarak ikiye ayrılmaktadır. Birincil piyasalar, payları veya paya benzer menkul kıymetleri ihraç eden şirketler üzerinde bire bir olarak bu araçların fon karşılığı ile satın alınması işlemlerini birincil piyasalar denmektedir.

İkincil piyasalar, borsa üzerinde daha önceden bu şirketlerin paylarına sahip olan kişilerden bu payların satın alınması işlemine denebilir.

  • Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) – KAP üzerindeki şirketler; bilançolarını, şirket üzerinde gelişmeleri (toplantılar vb.) gibi durumları açıklamaktadırlar. Bu kısımda ilgi enstrüman hakkında (ilgili piyasa) bilgileri inceleyip, yatırım yapacağımız şirket hakkında bilgi alınabilir.
  • Finansal Analizler – Şirketlerin veya işletmelerin, belli dönemlerde paylamış oldukları bilançolarını, gelir ve gider hesapları vb. tablolarını inceleyip, diğer yıllara veya aylara göre şirket gelir mi elde etmiş veya daha çok mu borçlanmış gibi yorumlar yapabiliriz. Bu veriler üzerinden de oran analizlerini de yapabiliriz.
  • Teknik Analiz – Hemen hemen her yatırımcı ilgili piyasa üzerinde teknik analiz çalışmaları yapmaktadırlar, piyasa grafiklerini yorumlayıp gelecekte olabilecek fiyat değişimlerini tahmin etmek isterler. Bu analizlerde grafiklerin; destek ve direnç, trend yönlerini incelemektedirler.
  • İndikatörler -İndikatörler, geçmiş fiyat grafikleri ve hacim verilerine göre çizilmektedir. İndikatörler, yatırımcılara fiyatların hangi yönde ilerleyebileceği konusunda net olmamakla birlikte bilgi verirler. Teknik Analiz ile indikatör paralel olarak kullanıldığı zaman yatırımcılar yorumları ve tahminleri konusunda daha net olabilirler.

Sermaye Piyasasının Kurulu’nun sunmuş olduğu diğer Türev Araçlar

SPK, bilindiği üzere yatırımcılara veya şirketler başka işlem/işlemler yapabileceği türev araçlar sunmaktadır. Bu araçlar konusunda yatırımcılar bilgilerini geliştirip, diğer türev araçları da kullanılıp, işlemler yapmak isterler.

Şirketlerin haberlerinin incelenmesi – Yatırımcılar işlem yapmış olduğu piyasa üzerinde veya şirketler üzerinde yapılmış haberlerini incelemektedir. Bu incelemeler doğrultusunda piyasada ki yatırımcıların almış olduğu pozisyonlara göre kendileri strateji geliştirebilirler, bu stratejiler doğrultusunda Borsada Başarılı Olmak için diğer yatırımcıların açmış olduğu pozisyonları iyi bir şekilde değerlendirirler.