Bulut Bilişim Sistemi ve Finans

Bulut Bilişim Sistemi ve Finans
Bulut Bilişim Sistemi ve Finans

Bulut Bilişim Sistemi – Ekonomi, insanlık tarihi boyunca gelişim gösteren önemli bir bilim dalıdır.

Ekonominin etkisinde gelişen en bilindik iş alanlarından biri olarak finans, bankacılık işlemlerinden borsalara kadar oldukça geniş bir portföye sahiptir.

Bu kadar etkin ve yaygın bir alan olduğu için, gerek global gerek teknolojik her gelişmeden doğrudan etkilenmektedir. Bilgileri arşivleme, hızlı işlem yapabilme, kayıt düzenleme gibi şirketin yapı taşı olan faaliyetlerde teknolojinin etkisi oldukça fazla görülmektedir. Günümüzde finans şirketleri başta olmak üzere pek çok kuruluş, şirket altyapısında bulut bilişim sistemi kullanmaktadır.

Bulut Bilişim Sistemi Nedir?

Şirketler, işletmeler, bankalar… Faaliyet alanı, iş hacmi fark etmeksizin bütün kuruluşlar belirli bir organizasyon yapısına sahiptir. Söz konusu organizasyona can veren personellere ait bilgilerin, kuruluşun hukuki ve finansal kayıtlarının, hizmet sunulan kişi ve kurumlara dair verilerin büyük bir özenle saklanması gerekmektedir. Zira bu verilerin her biri, kuruluşun işleyişine etki etmektedir.

İnternet hayatımıza girmeden önce bu verilerin her biri el yazısı ile kağıtlara klasik usulde aktarılmış ve dosyalarla arşivlenmiştir. Ancak bu veri kayıt ve arşivleme yöntemi oldukça eski, yavaş ve zahmetlidir. Klasik veri kayıt yöntemleri oldukça fazla zaman kaybına ve emek israfına yol açabilmektedir. Bunun yanında kaydedilen verilerin dosyalarla arşivlenmesi, kayıtların güvenliğini sağlamamaktadır. Örneğin yangın, sel gibi doğal afet durumlarında tutulan kayıtların hepsi zarar görme ve yok olma tehlikesine girmektedir. Bunun yanında kayıtların tutulduğu arşivlere ulaşım kolay olabilmekte, güvenlik önlemi alınsa dahi isteyen kişiler kayıtlara erişebilmektedir. Veri kaydı ve depolaması haricinde de kayıtların transfer edilmesi, üzerinde işlem yapılması dahil bütün faaliyetler fiziki olarak gerçekleştirildiğinde oldukça yavaştır. Verilerin fiziki ortamda oluşturulması ve saklanması, transferi, işlem görmesi görüldüğü gibi pek çok açıdan yarardan çok zarar ortaya çıkarabilmektedir.

Teknoloji, kişisel ve toplumsal bazda pek çok ihtiyaca cevap verir nitelikte gelişmektedir. Ortaya çıkan bu ihtiyaçların bir kısmı da mevcut sistemlerdeki aksaklıkları gidermeye yöneliktir. Teknoloji hız, pratiklik, yüksek güvenlik gibi çok sayıda fayda sağlayarak sistemsel aksaklıkları gidermektedir. Son yıllarda kullanım alanı oldukça genişleyen bir teknolojik yenilik ise bulut bilişim sistemidir.

Bulut bilişim sistemi bilgisayar, telefon gibi akıllı cihazlar üzerinden internet vasıtasıyla erişimin sağlandığı bilgi işlem faaliyetleridir. Depolama, sunucu, ağ, yazılım, veritabanı, makine zekası, analiz gibi bilgi işlem hizmetleri bulut bilişim sayesinde sistematik olarak sunulmaktadır. Bulut bilişim yapılanması sayesinde bir uygulama yazılımı, işletim sistemi gibi bir sanal ortam veya sunucu altyapıları direkt olarak sunulabilmektedir.

Bulut Bilişimin Günümüzdeki Yeri

Günümüzde neredeyse bütün şirketler, kuruluşlar, kişiler bulut bilişim sisteminden faydalanmaktadır. En basit haliyle bir e-mail gönderirken, internetten film izlerken bile bulut hizmetinden yararlanmış olursunuz. Bunun yanında büyük şirketler, eğitim kurumları, internet üzerinden hizmet veren e-ticaret siteleri, sosyal medya platformları gibi oldukça geniş bir alanda bulut bilişim hizmetinden yararlanılmaktadır. Ortak bir sunucu üzerinden erişim izni olan kişilerin sunucuya istediği zaman erişebilmesi, kolayca işlem yapabilmesi bulut bilişimin sistemsel aksaklıklara sunduğu en büyük faydalardan biridir. Sağladığı yüksek güvenlik önlemleri, erişim pratikliği, hız ve verimlilik noktasında bulut bilişim hayatı kolaylaştırmaktadır.

Bulut Bilişim Sistemi ve Finans Piyasası

Finans piyasası, teknolojik yeniliklerden en çok etkilenen iş alanlarının başında gelmektedir. Bankalar ve borsalar başta olmak üzere çok sayıda finansal kuruluş teknolojik yeniliklerden doğrudan etkilenmektedir. Finansal işlemlerin dijital platformlar vasıtasıyla internet üzerinden yapılabilmesi, bulut bilişim sistemi sayesinde olmaktadır.

Özellikle verilerin depolanması, yedeklenmesi açısından pratiklik, verilere kimlerin erişeceğinin belirlenmesi noktasında sunduğu yüksek güvenlik nedeniyle finansal kuruluşlar bulut bilişimden yararlanmaktadır. Sunduğu teknolojik altyapı sayesinde bu bilişim sistemi, finansal işlemlerin daha hızlı ve güvenilir olmasını sağlamaktadır.

Gerek müşteri kitlesi gerek şirket bazında değerlendirildiğinde bulut bilişim sisteminin kullanımı, sunulan hizmetlerin kalitesine ve verimliliğine de doğrudan etki etmektedir. Finans piyasasının global olması, 7/24 işleyen bir canlılığa sahip olması düşünüldüğünde bulut bilişim yapılanmasının bu piyasanın ihtiyaçlarına cevap verdiği görülmektedir. Zira bu sisteme dünyanın her yerinden erişim sağlanabilmesi, işlemlerin internet vasıtasıyla hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleşmesi, zaman sınırı olmadan erişime açık olması finans piyasasının gelişimini sağlamaktadır.