CRM Eğitimi | Finans Sektöründe CRM Eğitimi ve Önemi

Finans Sektöründe CRM Eğitimi ve Önemi
Finans Sektöründe CRM Eğitimi ve Önemi

CRM Eğitimi | Finans Sektöründe CRM Eğitimi ve Önemi – Bireylerin ve toplumların ihtiyaçları sınırsızdır. Bu ihtiyaçları karşılamak adına üretim yapılmakta, hizmet sunulmaktadır.

Sunulan ürün ve hizmetlerin verimliliği ise tüketicilerin vereceği reaksiyonlarla ölçülmektedir. Bu reaksiyonları iyi analiz edebilmek, müşterilerin ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve ona uygun hizmet sunabilmek için müşteri ve firma arasındaki bağı kuvvetlendirmek oldukça önemlidir.

Finans sektörü, bankalar başta olmak üzere pek çok kuruluş vasıtasıyla müşterilere finansal hizmetler sunmaktadır. Ekonomik döngüde yer alan herkesin dahil olduğu bu alanda müşterilerle kurulan ilişkiler finans sektörünün işleyişini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle sektörde müşteri ilişkileri önemli bir yere sahiptir.

Müşteri ilişkilerini profesyonel boyutta geliştirmek adına CRM eğitimi kurumlar tarafından yoğun talep görmektedir.

CRM Eğitimi Nedir?

Üretim yapan ve hizmet sunan her birimin bir müşteri kitlesi bulunmaktadır. Üretilecek mal ve sunulacak hizmet müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmektedir. Zira ihtiyaca cevap vermeyecek hizmetten verim alınmayacaktır. Bu nedenle müşteriyi iyi tanımak gerekir.

Müşterinin ihtiyaç analizinin yapılması üretim aşaması için belirleyici faktördür. Devamında üretilen mal ve hizmetlerin müşteriye hangi kanallarla sunulacağı önem arz etmektedir.

Bütün bu üretim ve pazarlama sürecinin ardından müşterinin kendisine sunulan ürün ve hizmetten faydalanması ile reaksiyonlar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu reaksiyonlar müşteri ilişkileri yönetimini sağlamada kritik bir öneme sahiptir. Zira müşteriyi elde tutmak için geliştirilecek stratejiler, gerçekleştirilecek faaliyetler ve kullanılacak teknolojiler buna göre belirlenmektedir. Müşteri nelerden memnun, neye ihtiyacı var, nelerden memnun değil, nasıl bir hizmet bekliyor gibi soruların yanıtları CRM kapsamında değerlendirilmektedir. Müşterinin yalnızca ihtiyaçları değil şikayetleri de mutlaka analiz edilmelidir. Customer Relationship Management, firmanın hali hazırda sahip olduğu müşterileri takip etmekte aynı zamanda yeni müşterilerin nasıl kazanılacağının yollarını aramaktadır. Müşteri ile kurulan veya kurulacak olan ilişkinin sağlıklı olması, sunulan ürün ve hizmetlerden alınacak verimi arttıracak bu sayede de elde edilen kar artacaktır.

Bu nedenle finans başta olmak üzere pek çok sektörde CRM, uzmanlık gerektiren önemli bir iş alanına dönüşmektedir. CRM eğitimi ile bu alanda donanım kazanmak, daha sağlıklı bir şekilde müşteri ilişkilerini yönetmek mümkündür. CRM konusunda sunulan eğitimler genellikle online platformlarda uzaktan olarak gerçekleştirilmektedir. Maksimum 1 hafta gibi kısa sürelerde programlanan bu eğitimler üniversiteler veya özel eğitim kuruluşları bünyesinde sunulmaktadır.

CRM Eğitimi Almanın Avantajları

Profesyonel iş hayatında özel eğitimler alarak uzmanlık kazanmak oldukça sık karşılaşılan bir durumdur.

CRM alanında eğitim almak isteyen kişiler ise genellikle şirketlerin kurumsal iletişim ve pazarlama departmanlarında çalışmaktadırlar.

Müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına cevap vermek, şikayetlerini gidermek, memnuniyetini arttırmak ve yeni müşterileri firma bünyesine kazandırmak adına müşteri ilişkileri yönetimi şirket için oldukça önemlidir. Öyle ki müşteri ile firma arasındaki bağ, üretimden pazarlamaya kadar bütün kurumsal faaliyetleri etkilemektedir.

Müşteriyi tanımadan, dinlemeden kısacası müşteriyi analiz etmeden sunulacak ürün ve hizmetler kar elde etmeyi sağlamayacağı gibi şirketin zarara uğramasına sebebiyet verebilmektedir. Bu zarar yalnızca finansal anlamda değil, firmanın imajının zedelenmesi gibi durumlara da sebebiyet vermektedir. Bu nedenle müşteri kitlesi ile firma arasında kurulacak ilişki ne kadar sağlıklı olursa, finansal boyutta ve rekabet ortamında firmanın kar elde etmesi o kadar kolaylaşacaktır. Müşteri ilişkilerini maksimum seviyede geliştirmek ve daha geniş kitlelere hitap etmek adına kurum personellerinin CRM eğitimlerine katılması saydığımız pek çok açıdan avantajlı olacaktır.

Finans Sektöründe CRM Neden Gerekli?

Bankalar başta olmak üzere pek çok kuruluş finans sektöründe faaliyet göstermektedir. Tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi finans sektöründe de müşteri kitleleri önemli bir yere sahiptir. Kredi kartı, banka kredisi gibi işlemler ve faiz oranları gibi finansal işlemlere etki eden faktörler müşteriye hitap edecek şekilde kullanılmalıdır. Özellikle pazarlama aşamasında CRM’nin etkisi oldukça fazladır.

Örneğin emeklilere özel faizsiz kredi, öğrencilere özel kart aidatı olmayan kredi kartının sunulması gibi çeşitli kampanyalar göze çarpmaktadır. Burada müşteri kitlesinin ihtiyacına cevap verecek, onların dikkatini çekecek şekilde pazarlama stratejilerinin uygulanması ve finansal hizmetlerin sunulması CRM sayesinde olmaktadır. Bu nedenle finans sektöründe yer alan firmaların kurumsal iletişim ve pazarlama departmanlarında çalışan personeller için CRM eğitimi almak faydalı olmaktadır.