E-Beyanname ve Kullanım Alanları

E-Beyanname ve Kullanım Alanları
E-Beyanname ve Kullanım Alanları

E-Beyanname ve Kullanım Alanları – Devletler, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli kamusal harcamalar yapmaktadırlar.

Bu harcamaları karşılamak içinse kamu gelirleri elde ederler. Kamu gelirlerini oluşturan çeşitli kaynaklar vardır. Bu kaynaklardan biri de vergilerdir.

E-Beyanname Nedir?

Devletin doğrudan veya hizmet fiyatları üzerinden dolaylı yoldan aldıkları para vergi olarak adlandırılmaktadır.

Vergi mükelleflerinin hizmet üzerinden değil doğrudan ödemekle yükümlü oldukları vergiler yılın belirli zamanlarında Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyan edilmektedir. Söz konusu beyannameleri kuruma iletmek vergi mükellefleri için yasal bir zorunluluktur.

Günümüzde e-beyanname  ( e beyanname) formatıyla beyannamelerin sunulması oldukça kolay bir hal almıştır.

Gib e Beyanname

Gelir elde ederek veya hizmet alarak fayda sağlayan herkes istisnai durumlar haricinde vergi mükellefi olarak kabul edilmektedir. Beyannameler yılın belirli dönemlerinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmektedir. Örneğin Katma Değer Vergisi ayın 24. gününün akşamına kadar verilip aynı ayın 26. gününün akşamına kadar ödenmektedir. Gelir vergisi, münferit beyanname, yıllık gelir vergisi gibi beyan edilmesi gereken vergi çeşitleri oldukça fazladır. Buna bağlı olarak beyanname çeşitleri ve son ödeme tarihi, son bildirim tarihi gibi şartlar da farklılık göstermektedir.

Söz konusu bütün beyannameler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kontrolü altındadır. Devletin her kurumunda olduğu gibi burada da kamusal hizmet sunulurken teknolojik yeniliklerden faydalanıldığı görülmektedir. İnternetin yaygın bir iletişim ağı haline gelmesi ve akıllı cihazların kullanımı kamusal alanda da etkisini göstermektedir. Buna göre günümüzde pek çok faaliyet online olarak gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerin bir sonucu olarak vergi mükelleflerini rahatlatan uygulama ise e-beyanname olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu uygulama en basit tabirle, Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi gereken beyannamelerin online platformlarda hazırlanıp iletilmesidir. Vergi Usul Kanunu’nun 7. maddesine göre artık bütün beyannamelerin e-beyanname şeklinde yapılması zorunludur. Bu şekilde beyanname sunulmasıyla kağıt tasarrufu sağlanmakta, işlemler daha hızlı gerçekleşeceği için zamandan da tasarruf edilmektedir. İşlemlerde oluşabilecek hata payının en aza indirildiği bu sistemde vergi dairelerinin yükü oldukça hafiflemektedir bu nedenle beyannamelerin online olarak sunulması oldukça verimli bir yenilik olarak görülmektedir.

E-Beyanname Güncelleme ve Kullanım

E-beyanname kamu bütçeli idareler, il özel idareleri, döner sermayeli işletmeler, kamu kurumları, noterler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Müşavir Kanunu’na göre çıkarılan tebliğler doğrultusunda meslek mensubuna imzalatmak zorunda olmayan mükellefler ön plana çıkan kullanım alanları olarak görülmektedir. Bunların haricinde de çok sayıda vergi mükellefi tarafından e-beyanname kullanılmaktadır.

e-Beyanname Gerekli Programlar ve Kullanımı

Online olarak beyanname hazırlamayı sağlayan e-beyanname ile vergi beyanları daha hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanmaktadır. E-beyanname hazırlamak için ilk olarak vergi daireleri üzerinden Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu’nu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru aşaması bittikten sonra bilgisayarınıza;

  • Beyanname Düzenleme Programı (BDP),
  • Java Runtime Environment (JRE),
  • Adobe Acrobat Reader,
  • Beyanname Düzenleme Programı Yardım (BDP Yardım)

gibi programları yüklemeniz gerekmektedir. Devamında internet olmadan da bu programlar üzerinden beyanname hazırlama işlemine geçebilirsiniz. Beyannameyi hazırladıktan sonra ilk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Sisteme girdikten sonra hazırladığınız beyannameyi yükleyerek işleminizi tamamlayabilirsiniz.