Emekli Vefat Edince Kalan Borcu | Sigortalı ve Sigortasız

Emekli Vefat Edince Kalan Borcu
Emekli Vefat Edince Kalan Borcu

Emekli Vefat Edince Kalan Borcu – Emekli Vefat Edince Kalan Borcu borcun aile üyelerine veya başka birine devredip devretmeyeceği, bu borcun silinmesinin mümkün olup olmadığı soruları pek çok kişinin kafasını kurcalıyor.

Bu tür bir vefat ihtimaline karşı, yakınlarını zor duruma sokmak istemeyen emekliler, aldıkları kredinin akıbetinin ölümlerinden sonra ne olacağını merak ediyor. Bu soruyu cevaplarken önemli ayrımlardan ilki, şüphesiz kişinin bir hayat sigortası olup olmadığı.

Kredi Borcu Olan Emekli Kişinin Hayat Sigortası Varsa Kredi Borcuna Ne Olur?

İhtiyaç kredisi, konut kredisi gibi tüm krediler için fark etmeksizin, bankalar tarafından hayat sigortasının yaptırılması tavsiye edilir. Bu sigortanın işlevi, kişinin vefatı durumunda müdahale ederek kredi borcunun kalanını ödemek yahut ortadan kaldırmaktır.

Vefat eden emekli kişinin bir hayat sigortası varsa, tüm kredi borcu silinir ve aile üyelerine, yakınlarına, mirasçılarına devretmez. Hayat sigortasının kredi borcunu ödemesinde sorun teşkil edebilecek başlıca iki istisna durum bulunur. Bu durumlardan biri, emekli kişinin intihar ederek öldüğünün anlaşılmasıdır. İntihar şüphesi karşısında, hayat sigortasının kredi borcunu ödemesi hususunda problem yaşanabilir.

Diğer durum ise, vefat eden kişinin riskli bir hastalığının bulunması, bu hastalığının sigorta poliçesinde belirtilmemesi ve sonradan ortaya çıkarılmasıdır. Ödeme talimatları bu şekilde de sekteye uğrayabilir.

Emekli Vefat Edince Kalan Borcu Hayat Sigortası Yoksa Kredi Borcuna Ne Olur?

Eğer kişinin bir hayat sigortası yoksa kredi borcu tıpkı mülk ve miras gibi kişinin yasal varislerine devredilir. Yasal varisler, ilgili kanun hükmünce tüm borçları ödemekle yükümlü sayılır. Vefat eden kişinin devreden borçlarını ödemek istemeyen varislerin, borçları diğer tüm miras ile birlikte reddetmesi gerekir.

Böyle bir durumda banka, borçları varisler yerine kredi verilirken belirlenen kefilden tahsil etme yoluna girer. Borç hiçbir koşulda kapatılamıyorsa, ilgili kredi “batık kredi” olarak değerlendirilir ve bu şekilde kaydedilir. Hayat sigorta olmaksızın kredi borçlarının silinebileceği istisnai durumlar ise doğal afet, sel, deprem gibi olaylar sonucu yaşanan can kaybıdır.

Afetlerde bankalar, vefat eden kişinin kredi borçlarını ilgili politikaları doğrultusunda silmeyi ve tahsil etmemeyi seçebilir.