Finans Sektörü ve Yaşam Üzerindeki Etkisi

Finans Sektörü ve Yaşam Üzerindeki Etkisi
Finans Sektörü ve Yaşam Üzerindeki Etkisi

Finans Sektörü – Herhangi bir para transferi dahi finans sektörünün demirbaşı olan bankalar vasıtasıyla yapılmaktadır.

Finans yaşam tarzına doğrudan etki edebilecek düzeyde güçlü ve büyük bir sektördür.

Uzun yıllar öncesinde doğmuş olan finans sektörü, her geçen gün büyümüş ve gelişmiştir. Bu gelişim pek çok iş alanının doğmasına sebep olmuştur.

gibi kavramların hayatımıza girmesi finans sektörünün gelişimiyle alakalıdır.

Finans Sektörünün Günlük Yaşam Etkisi

Finans sektörü, günlük yaşamın her alanında varlığını göstermektedir. Herhangi bir para transferi dahi finans sektörünün demirbaşı olan bankalar vasıtasıyla yapılmaktadır. Yaptığınız günlük market alışverişi, doğrudan finans döngüsünü etkilemektedir. Aldığınız ürünler, alışveriş yaptığınız marketler finans döngüsünün içinde bulunan unsurlardır. Ticari faaliyetler, yapılan yatırımlar gibi pek çok etken finans sektörüyle yakından alakalıdır. Zira günlük yaşamda ekonomi döngüsüne dahil olan bütün kişi ve kuruluşlar finans sektörünün bir parçası olmaktadır. Bu nedenle finans yaşam etkileşimi düşünüldüğünde, günlük hayatta finans sektörünün izlerini rahatlıkla görebilirsiniz.

Finansın İnsanlar Üzerindeki Etkisi

Finans oldukça geniş bir kavramdır. Kişisel, kurumsal finans ve kamu finansı gibi türleri bulunmaktadır. Finansın insanlar üzerindeki etkisi kişisel finans alanında değerlendirilmektedir. Finans, en kaba tabirle paranın yönetimidir. Üreterek veya tüketerek finansal döngüye dahil olan bütün insanların üzerinde finansın etkisi vardır. Kişiler için en temel finansal faaliyet, gelir ve gider dengesini eşitlemektir.

Bunun bir sonraki adımında geliri arttırıp gideri azaltarak birikim yapma aşamasına geçilmektedir. Zamanla bu birikimler de gelir sağlama amacıyla yatırımlara dönüşebilmektedir. İnsanların finans yolculuğu küçük bir market alışverişinden büyük yatırımlara kadar uzanabilir. Hayatın her alanında finansın insanlar üzerinde etkisi bulunmaktadır. Yalnızca günlük temel ihtiyaçlar için değil eğitim, sağlık, kültürel aktiviteler gibi hizmetlerden faydalanmak için de insanlar harcamalar yapmaktadırlar. Bu noktada önemli olan kişisel finans yönetimini sağlayabilmektir.

Aksi takdirde borçlanmak, yaşam kalitesini ve kişi psikolojisini olumsuz etkileyebilmektedir. Kişinin finansal yönü ne kadar güçlüyse o kadar yüksek standartlarda yaşayabilmektedir. Finansal açıdan güçlü bir kişi istediği yerde yaşayabilir, istediği arabaya binebilir, istediği ülkeyi gezebilir. Bu gibi kişisel istek ve tercihler doğrudan finansal güçle alakalıdır.

Finans yaşam söz konusu olduğunda kritik öneme sahip bir olgudur ve kişinin hayat standartlarını doğrudan etkileyebilmektedir.

Finans ve Yaşam Arasındaki İlişki

Ticaretin gelişimi ve paranın kullanımıyla finans sektörü doğmuştur. Yüzyıllardır varlığını sürdüren finans sektörü, insanlar var oldukça nefes almaya devam edecektir. Çünkü insan ihtiyaçları sınırsızdır ve bu ihtiyaçların karşılanması için üretim yapılmaktadır. Üretilen ürün ve hizmetlerin her birinin bir değeri vardır. İşte bu değer, ekonomi ve finans gibi kavramların ortaya çıktığı noktadır.

Bu bağlamda incelendiğinde finans sektörü, insanın ve tüketimin olduğu her yerde faaliyet göstermektedir. Bu nedenle finans yaşam ilişkisi oldukça güçlü ve köklüdür.