Finans Sektöründe Dijital Pazarlama

Finans Sektöründe Dijital Pazarlama
Finans Sektöründe Dijital Pazarlama

Finans sektörü, oldukça geniş bir yayılım alanına sahiptir. Bankacılık, sigortacılık, yatırım danışmanlığı gibi pek çok iş alanı finans sektöründe hayat bulmaktadır.

Her alanda olduğu gibi finans sektöründe de satış ve pazarlama önemli bir yere sahiptir. Her geçen gün gelişen teknolojinin etkisiyle, finans sektöründe dijital pazarlama kritik bir iş alanı haline gelmektedir.

Dijital Pazarlama Nedir?

Tüketim toplumlarında üretimin durmadan devam etmesi, insan ihtiyaçlarının sürekli karşılanması gerekmektedir. Söz konusu ihtiyaçlar sonsuzdur, insan varlığını devam ettirdiği sürece ihtiyaçlar da ortaya çıkacaktır. Bu ihtiyaçların belirlenmesi, üretim aşamasının en önemli bölümüdür. Zira ihtiyaçları karşılayacak şekilde üretim yapıldığı takdirde tüketimden verim alınabilmektedir. Tüketicinin ne istediğini saptamak, üretilenlerin hangi kanallarla tüketiciye sunulacağını belirlemek oldukça önemli bir iştir. Bu işlemler satışı doğrudan etkileyen faktörlerdir.

Pazarlama, bir ürünün veya hizmetin tüketiciye sunulmasından önceki yani satıştan önceki süreçleri kapsamaktadır. Üretim aşaması tamamlanan ürün veya hizmetlerin hangi müşteri kitlesine, hangi kanallar vasıtasıyla ve nasıl sunulacağı bu sektörde Dijital pazarlama uzmanı tarafından belirlenmektedir.

Satış sektörü, pazarlama sayesinde ayakta kalmaktadır. Pazarlama sürecinde müşterilerin ihtiyaç analizi yapılır, üretilecek ürün ve hizmetler için bu analizler baz alınır, üretim aşaması tamamlandıktan sonra müşteri kitlesinin niteliklerine uygun şekilde pazarlama kanalları oluşturulur, reklamlar yapılır ve satış gerçekleşir. Pazarlanan ürün veya hizmetin ücretinin saptanması dahil pek çok şey pazarlama sürecine dahildir.

Pazarlama, tüketiciye giden yoldaki en önemli duraktır.

Pazarlama eskiden telefon, televizyon, gazete, dergi gibi araçlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ancak internetin ortaya çıkmasıyla bilgisayarlar, akıllı telefonlar, internet siteleri, e-ticaret siteleri, sosyal medya platformları, telefon uygulamaları gibi pek çok dijital araç ve uygulama pazarlama aşamasına doğrudan dahil olmuştur. Böylece ortaya çıkan dijital pazarlama, klasik pazarlama yöntemlerine göre oldukça hızlı ve pratiktir. Tüketiciler üzerinde pazarlamanın etkisini görmek, reaksiyonları analiz etmek ve buna göre pazarlama taktiklerini değiştirmek için dijital platformlarda müşterileri gözlemlemek gerekmektedir. Her an yer yerde pazarlamanın etkisi görülebilmektedir. Bu nedenle oldukça işlevseldir.

Finans ve Dijital Pazarlamanın İlişkisi

İnternetin hayatımıza girmesi ve teknolojinin hız kesmeden gelişmesi, bütün iş alanlarına etki etmiştir. Söz konusu iş alanlarından biri de finans sektörüdür.

Bankacılık ve borsalar başta olmak üzere finans sektörü de artık çağa ayak uydurmuş ve dijitalleşmiştir. Günümüzde pek çok finansal işlem internet üzerinden yapılabilmektedir. Örneğin bir bankanın gençlere özel ürettiği yeni kredi kartının pazarlaması, sosyal medya platformları ve bankanın internet sitesi vasıtasıyla yapılabilir. E-ticaret sitesi üzerinden satış yapmadan önce sosyal medyanın gücünden faydalanarak ürünlerinizin pazarlamasını yapabilirsiniz. Dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek reklam kampanyaları pazarlamanın önemli aşamalarından biri olup satışı doğrudan etkilemektedir.

Bu nedenle dijital pazarlama, finans sektöründe yer alan bütün kişi ve kurumlar için oldukça önemlidir. Dijital platformlarda pazarlamasını yapacağınız ürün ve hizmete yönelik müşteri tipleri, ihtiyaçları analiz edilebilir ve ürüne karşı verilen reaksiyonlar rahatlıkla gözlemlenebilir. Ürün ve hizmet sunan bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar sektörün demirbaşlarıdır. Bu nedenle finans sektörü oldukça geniş bir iş alanıdır ve gelişen teknolojiye ayak uyduranlar için dijital pazarlamanın sektöre etkisi oldukça fazladır.

Kimler Finans ve Dijital Pazarlama Sektöründe İlerleyebilir?

Finans ve dijital pazarlama denilince akla ilk olarak bankalar gelmektedir. Bankaların hem finans sektöründe önemli bir paya sahip olması hem de geniş bir pazarlama ağının bulunması göze çarpmaktadır. Bir bankanın pazarlama departmanında çalışarak hem finans sektöründe hem dijital pazarlama alanında kendinize kariyer inşa edebilirsiniz. Dijital sektörde ve sosyal medya uzmanı olarak finans sektöründe yer alan pek çok kurumsal firmada iş bulabilirsiniz.

Finans ve dijital pazarlama sektöründe ilerlemek için belirli bir bölümden mezuniyet şartı yoktur çünkü dijital pazarlama çok yönlü bir alandır. Ancak pazarlama, halkla ilişkiler, reklamcılık, bankacılık ve finans, istatistik gibi bölümler size avantaj sağlayacaktır. Kendinizi bu alanda özel olarak yetiştirmek istiyorsanız Google gibi büyük firmaların düzenlediği sertifika eğitimlerine katılabilirsiniz.

Finans sektöründe dijital pazarlama uzmanlığı için yaratıcı, analitik düşünebilen, gözlem yeteneği gelişmiş, yeniliklere kolayca uyum sağlayabilen, dijital platformları iyi tanıyan, teknolojiye hakim kişiler tercih edilmektedir.