Finans Uzmanı Olmak | Finans Uzmanı Nedir?

Finans Uzmanı Olmak | Finans Uzmanı Nedir?
Finans Uzmanı Olmak | Finans Uzmanı Nedir?

Finans uzmanı kavramı oldukça geniş bir alanı kapsar. En basit şekli ile tanımlamak gerekirse parayı, riski ve para yerine geçebilecek tüm mal ve varlıkları kontrol eden, yöneten ve planlayan kişi anlamını taşımaktadır.

Günümüzün trend meslek gruplarından biri de finans uzmanlığıdır.

Finans uzmanı olmak, çalışılan şirket, işletme ya da kurum içerisinde (veyahut bireysel olarak çalışma şekli içerisinde) parayı ve paraya çevrilebilecek ürünler ile borçları planlamak ve yönetmek demektir. Bu planlama ve yönetimden sorumlu olan kişiye finans uzmanı denmektedir.

Teorik açıdan bakıldığı zaman finans uzmanları üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olmaktadır. Fakat çeşitli bölümlerden de mezun olunarak finans uzmanlığı yapılabiliyor. Çünkü bu meslek grubunun çalışma alanı oldukça geniştir.

Meslek grubu içerisinde başarılı olmak için dünyadaki ve ülkedeki ekonomi/ekonomiler hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Politik ve uluslararası riskler göz önünde bulundurulmalı, analiz edilebilmeli, borsa, bono, tahvil vb. yatırım enstrümanları hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Finans uzmanlarının mesleki beceriler haricinde kişisel yeteneklere de sahip olması gerekir.

Kişisel ve mesleki beceriler alanında kendini geliştiren, sürekli olarak yenilikçi ve açık fikirli olan kişiler ancak bu meslek grubu içerisinde başarılı olabilmektedir. Finans Uzmanı kariyer açısından oldukça önem arz eder.

Finans Uzmanı Nedir?

Bu meslek grubuna dahil olmak isteyen ya da dahil olan kişiler hem özel hem de kamu sektörü içerisinde çalışabilmektedir. Dolayısıyla iş olanakları da oldukça geniştir. Resmî  kurumlarda çalışmak isteyen kişilerin çeşitli belgelere ve sertifikalara sahip olması gerekir. Lakin özel sektör içerisinde çalışan kişilerin çeşitli eğitimleri alması yeterli olmakta ve sosyal medya üzerinden hizmet verebilmektedir.

Finans uzmanı olan kişiler farklı alanlarda çalışabilmektedir. Örnek verilecek olursa; bankalar, şirketlerin finans bölümünde, finansal danışmanlık, direktörlük, denetmenlik, kamu kuruluşlarında özellikle maliye bakanlığı, hazine gibi kurumlar dahil olabilmektedir.

Bunların haricinde freelance olarak çalışan ve ekonomi, piyasa, borsa takibi yaparak hizmet veren finans uzmanları da günümüzde mevcuttur.

Söz konusu finans uzmanlığı olduğunda bilgi birikimi ve deneyim oldukça önemlidir. Bu meslek grubunda sürekli olarak piyasa ve ekonomi takibi yapılması gereklidir.

Piyasalar ve ekonomiler hakkında bilgi sahibi olmayan birinin meslek grubu içerisinde yer alması zordur.

Yenilikçi, girişimci, yaşam boyu öğrenme metodunu kendinde uygulayan ve analitik – matematiksel zeka konusunda başarılı olan bireylerin bu alanda çalışması önerilmektedir.

Finans Uzmanlarının Görevleri

Söz konusu finans uzmanı olmak olduğunda verimlilik ve kalite esasına göre çalışmak oldukça önemlidir. Finans uzmanları her ne kadar hem kamu hem de özel sektör içerisinde çalışsa da bazı görev ve sorumlulukları ortaktır. Bu görev ve sorumlulukları genel bir şekilde incelemek gerekirse liste aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Faturalandırma ve tahsilat süreçlerini takip etmek
 • Çalıştığı firmanın finansal analizini yapmak
 • Periyodik mali raporlar hazırlamak
 • Anlık mali raporlar hazırlamak
 • Firma personelinin maaşlarının koordineli olarak ödenmesini sağlamak
 • Güncel çek, nakit, evrak takibi yapmak
 • Firmanın bankadaki kapitalini yönetmek
 • Mali belgelerin tamamını düzgün bir şekilde dosyalamak
 • Firmada bütçe takibi yapmak
 • Finansal tablo setlerini analiz etmek ve yorumlamak
 • Kasa oluşumunu düzenlemek
 • Girdi çıktı raporlamasını yönetime sunmak

Finans Uzmanı Olabilmek İçin Gerekli Eğitimler

Finans uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin ön lisans ya da lisans programlarında bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun olması gerekir. Ön lisans ya da lisans olarak okunabilecek bölümler şu şekilde sıralanabilir:

 • Avrupa Finans ve Muhasebe
 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonometri
 • Ekonomi
 • Ekonomi – Yönetim Bilimleri Programları
 • Ekonomi ve Finans
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Finans Matematiği
 • Finans Mühendisliği
 • Finans ve Bankacılık
 • Finansal Ekonometri
 • İktisadi ve İdari İlimler
 • İktisat (Türkçe veya İngilizce)
 • İstatistik
 • İşletme (Türkçe, Almanca veya İngilizce)
 • İşletme – Ekonomi
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme Mühendisliği
 • Maliye
 • Matematik
 • Muhasebe
 • Muhasebe Bilgi Sistemleri
 • Muhasebe ve Denetim
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Pazarlama
 • Pazarlama / Satış Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Siyasal Bilgiler
 • Siyasal Bilimler
 • Siyaset Bilimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası Girişimcilik
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik