Finansal Danışmanlık ve Görevleri

Finansal Danışmanlık ve Görevleri
Finansal Danışmanlık ve Görevleri

Finansal Danışmanlık, günümüzde fazlası ile tercih edilen meslek gruplarından biri olarak yer almaktadır.

Yatırımlar, tasarruflar ve para yönetimi alanında uzmanlık bilgisine sahip olmak ve bu yönetimi bir beceri haline getirmek finansal danışmanların ilgi alanına girmektedir.

Günümüzdeki mali müşavirler, müşterilerine yönelik hizmet verdiklerinde parayı nasıl yönetmeleri gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunmaktadır. Piyasa araştırması, mevcutta uygun olan ürün ve hizmetlerin önerilmesi, ihtiyaca yönelik ürünlerden müşterinin haberdar olması tamamen mali müşavirlerin görevidir. Danışmanlar ise mali müşavirlerden oldukça farklıdır. Özel müşteriler söz konusudur ve genellikle “yatırım” amacı ile bu kişilere gelinmektedir.

Örneğin emeklilik, ipotek vb. konular finansal danışmanların ilgi alanına daha çok girmektedir. Adı üstünde bir “danışmanlık hizmeti” söz konusu olduğu için belirli ürünler hakkında uzmanlaşma vardır. Danışmanlık hizmeti içerisinde genellikle tasarruf, yatırım ve planlama mevcuttur. Bu nedenle kendilerine servet yöneticileri ya da finansal planlayıcılar da denmektedir.

Finansal Danışmanlık Nedir?

Finansal danışmanlık kavramı şu şekilde açıklanabilmektedir; kişilere, kurumlara finansal alanda yardım ve destek sağlayan kişi.

Her birey ya da şirket taşınır ya da taşınmaz varlıklara sahiptir. Bu varlıkların piyasa içerisindeki değerlendirmesini yapmak finansal danışmanların görevidir. Amaçları bireye ya da şirkete, elinde bulunan mallar ile yatırım yapmalarını sağlamak, mal ve ürünleri değerlendirmeye tutmak ve yatırım açısından uygun olan ürünleri tercih etmelerine destek olmaktır. Finansal danışmanlık hizmeti veren kişiler bireysel emeklilik ve hayat sigortası gibi konularda da hizmet vermektedir. Çünkü temel hizmet amaçları yatırım ve tasarruftur.

Bağımsız ve Kısıtlı Finansal Danışmanlık

Bu kapsamda bilinmesi gereken detay, finansal danışmanlığın iki farklı türde olmasıdır. Bağımsız finansal danışmanlar ve kısıtlı finansal danışmanlar bulunmaktadır. Bağımsız finansal danışmanlar, müşterinin ihtiyacını karşılamak amacıyla perakende yatırım ürünlerini veya sağlayıcılarını araştırmaktadır. Bunları dikkate alarak müşteriye tarafsız ve sınırsız bir şekilde öneride bulunmaktadır.

Kısıtlı ya da sınırlı finansal danışmanlar ise belli bir ürün yelpazesine odaklanmaktadır. Bu da onları sınırlandırmaktadır. Sınırlı sayıda ürün, sınırlı sayıda tedarikçi mevcuttur. Bu nedenle verdikleri öneriler de oldukça sınırlıdır.

Finansal Danışmanların Görevleri

Danışmanın türü ne olursa olsun tavsiye vermeden önce mutlaka mevcutta bulunan ürün ve malla ilgili olarak müşterilerini bilgilendirmek ile sorumludur. İki kategoride yer alınsa da finansal danışmanlık söz konusu olduğunda yerine getirilmesi gereken görev ve sorumluluklar benzerdir.

Finansal danışmanın görevleri:

 • Çalışma ortamında veya müşterilerin evlerinde ya da işyerlerinde müşterilerle iletişim kurmak ve toplantılar düzenlemek
 • Müşterilerin finansal durumları, mevcut hükümler ve gelecekteki hedefleri hakkında derinlemesine incelemeler yapmak
 • Bireysel müşterilerin gereksinimlerine en uygun bilgileri analiz etmek ve planları hazırlamak
 • Risk analizlerini tamamlamak
 • Pazarı araştırmak ve müşterilere yeni ve mevcut ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek
 • Finansal stratejilerin tasarlanması
 • Müşterilere bilinçli kararlar vermelerinde yardımcı olmak
 • Finansal ürün tedarikçileri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılması
 • Değişen ihtiyaçları ve finansal koşulları gözden geçirmek ve müşterilere cevap vermek
 • Belirli veya müzakere edilen satış hedeflerine ulaşmak için finansal ürünlerin teşvik edilmesi ve satılması
 • Mümkün olan en iyi fiyatlar için ürün tedarikçileri ile görüşmek
 • Merkez ve finansal servis sağlayıcılar ile bağlantı kurmak
 • Emlakçılar, avukatlar ve değerli kişiler gibi diğer profesyonellerle iletişim kurmak
 • Finansal ürünler ve mevzuat ile güncel kalmak
 • Finansal raporlar üretmek
 • Müşterilere, yeni finansal ürünlerden haberdar olmak ya da tasarruflarını ve yatırımlarını etkileyebilecek mevzuat değişikliklerini öğrenmek.

Kimler Finansal Danışmanlık Yapabilir?

Finansal danışmanlık yapmak isteyen kişilerin mesleki becerilerin yanı sıra kişisel becerilere de sahip olması gerekir. Mesleki alanda ilerlemek isteyen kişilerin lisans mezunu olması önemlidir. Bu alanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri okumak önceliklidir. İleride finansal danışman olmak isteyen bir kişi kendisini Muhasebe, Şirket Yönetimi ve Finans / Finansal Çalışmalar alanında geliştirmelidir.

Finansal danışmanlık hizmeti bir tek bireysel olarak değil bir kurum ya da işletmeye bağlı olarak da yapılabilmektedir. Örneğin bankalar içerisinde de finansal danışmanlara ihtiyaç vardır. Bu nedenle üniversite eğitimi boyunca işletme, para yönetimi, piyasalar alanında bilgi sahibi olmak gerekir.

Tüm bunlar haricinde finansal danışmanların sahip olması gereken bazı kişisel beceriler de bulunmaktadır. Listelemek gerekir ise:

 • Etkili iletişim kurma ve dinleme becerisi
 • Analitik düşünme yeteneği
 • Karmaşık problemler karşısında basit ve açık çözümler bulma yeteneği
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Araştırma ve analitik beceri
 • Ekip halinde uyumlu çalışma yeteneği
 • Müzakere, etkileme, kararlılık ve azim becerileri
 • Zaman ve dikkat yönetimi becerileri
 • Müşteri hizmetleri becerileri
 • Öz motivasyon ve organizasyon
 • İyi bir rakam ve BT becerileri
 • Hedef odaklı bir zihniyet
 • İşe esnek bir yaklaşım
 • Karar verme becerileri
 • Takdir yetkisi ve müşteri gizliliği ihtiyacının anlaşılması
 • Çalışmak için etik ve profesyonel bir yaklaşım