Hayat Sigortası Nedir?

Hayat Sigortası Nedir?
Hayat Sigortası Nedir?

Hayat Sigortası – Sigorta şirketleri tarafından belli bir prim karşılığında sözleşme içerisinde belirtilen süre boyunca ve sözleşmede yer alan yaşam kaybı, kritik hastalık, işsizlik, tam ve kalıcı sakatlık gibi durumlarda belirlenen kişilere veya sözleşmede belirtilen süreden daha uzun hayatta kalması halinde sigortalıya sigorta bedelini ödediği sigorta türüne denmektedir.

Hayat sigortaları insanların kendi başlarına beklenmedik bir olay ya da durum gelmesi karşısında, hem kendisini hem de sevdiklerini güvence altına almasını sağlar. Aynı zamanda bir birikim yapma yoludur.

Beklenmedik durumlara karşı maddi destek bulunmasını sağlar. İnsanların olası zorluklara karşı hayat standartlarını korumayı amaçlar. “Güvenli bir yaşam” için hayat sigortası, yaptırılması gereken sigorta türlerinden biri olarak yer alır.

Hayat sigortasının çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar; vefat, maluliyet, tehlikeli hastalık, işsizlik gibi üzücü ve kötü durumları kapsayan sigortalardır. Bu durumlara karşı herkesin hazırlıklı olunmasını sağlar. Sigortayı oluşturan kişinin poliçe süresi boyunca belirtilen maddeler dolayında, kanuni olarak gözüken varislere poliçede belirtilen maddi miktar kadar ödeme yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Pek çok ebeveyn vefat durumunda çocuklarını hayata karşı korumak için bu sigortayı yaptırmaktadır.

Bu sigortadan herkes faydalanabilmektedir. Eğer amacınız birikim ve yatırım yapmak, hayatın risklerine karşı sevdiklerinizi ve kendinizi korumak ise gerek sigorta şirketleri gerek finans şirketleri ve gerekse de bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir. Fakat sigorta, finans şirketleri ve bankalar tarafından sunulan sigorta ürünleri değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle sigortada taraflardan istenen koşullar, yaş sınırı gibi özellikler değişmektedir. Size en uygun sigorta türünü ve sigorta verenini araştırmanız önemlidir.

Neden Hayat Sigortası Yaptırılmalı?

Kendinize “Neden hayat sigortası yaptırmalıyım?” sorusunu soruyor ve mantıklı bir cevap bulamıyorsanız aşağıdaki sebeplere kulak verebilirsiniz:

 • Herhangi bir maluliyet karşısında hayat standartlarınızın korunmasını sağlar. Yaşam kalitenizin düşmesi engellenir. Böylelikle standartlarınızı devam ettirebilirsiniz.
 • Vefat durumuna karşı sevdiklerinizin korunmasını sağlar. Sevdiklerinize belli bir miktarda ödeme yapılmaktadır. Bu sayede yaşam standartları devam ettirilmektedir. Genellikle ebeveynler tarafından çocuklar için yapılmaktadır.
 • Yaşadığınız maluliyet ya da kaza sonucunda yüksek tutarlı bir tedavi masrafınız varsa ya bu tedavi masraflarının tamamını sigortanız tarafından karşılayabilirsiniz ya da düşük primler ile ödeme yapabilirsiniz.
 • Beklenmedik bir durumda ani ve ölümcül bir hastalığa yakalandığınızda, finansal olarak destek bulmanızı sağlamaktadır. Ödenen primleriniz ne kadar ise bu primlerin yüzde 15’i kadar vergi avantajına sahip olabilirsiniz.

Hayat Sigortasının Teminatları

Söz konusu hayat sigortası olduğunda genel olarak insanlar vefat ya da kaza anındaki teminatları merak etmektedir. Vefat teminatı, ana teminatlardan biridir. Eğer sigortalı kişi vefat ederse, poliçesinde yer alan lehtar ya da kanuni varislere belirtilen tutarda teminat ödemesi yapılmaktadır. Bu teminat tutarı, poliçede belirlenen maddelere, sigortalının kullandığı sigorta türüne ve yaptığı ödeme miktarına göre değişim göstermektedir.

Bazı sigorta türleri ek seçenekler sunduğu gibi sunmayanları da mevcuttur. Burada sigortalının seçeceği sigorta türünü iyi belirlemesi gerekir. Vefat teminatı haricinde mutlaka ferdi kaza sigortası, işsizlik sigortası gibi sigorta türleri de yapılmalıdır.

Hayat Sigortası Tazminat Talebi

Hayat sigortası bulunan bir kişinin kendisini ve sevdiklerini beklenmedik bir durum karşısında güvence altına alabilmesi için tazminat talebi oluşturması gerekir. Bu kapsamda en sık kullanılan iki sigorta türündeki tazminat taleplerini bilmek önemlidir.

Vefat durumunda teslim edilmesi gereken evraklar:

 • Tazminat talep formu
 • Hastaneden alabileceğiniz, üzerinde ölüm nedeninin açıkça belirtildiği TÜİK ölüm belgesi
 • Mahkeme ya da noterden alabileceğiniz veraset ilamı
 • Adli bir olay sonucu ise; Adli Tıp Kurumu ve savcılıktan alabileceğiniz detaylı Adli Tıp Kurumu raporu ve Cumhuriyet Baş Savcılığı iddianame tutanakları
 • Kaza sonucu ise; şehir içinde ise Emniyet Müdürlüğü, şehir dışında ise Jandarma’dan alabileceğiniz kaza tespit tutanağı
 • Hastalık sonucu vefat durumunda ilk tanı raporu

Kaza veya hastalık sonucu maluliyet tazminatı için gerekli evraklar:

 • Doktor Heyet Raporu
 • Hastane’den alabileceğiniz, tedavi ile ilgili raporlar,
 • Kaza sonucu ise; şehir içinde ise Emniyet Müdürlüğü, şehir dışında ise Jandarma’dan alabileceğiniz Kaza Tespit Tutanağı,
 • Sigorta ettiren/sigortalının tazminat talebine konu olan kazanın nerede, ne zaman, ne sebepten ve ne şekilde gerçekleştiğini açıkça belirten yazılı ve imzalı beyanı

Bu belgeler sigortalının bağlı olduğu sigorta, finans şirketine ya da bankaya teslim edilmelidir. Belgeler eksiksiz bir şekilde, tam ve doğru bilgiler ile doldurulmalıdır. Herhangi bir belgenin eksik olması, bilgilerin tam ve net bir şekilde doğru olmaması belirlenen teminatın ödenmemesine neden olmaktadır. Bu alanda kişilerin dikkatli olması gerekir.