TechFin – FinTech – TechFin Nedir?

FinTech mi? TechFin mi? - TechFin Nedir?
FinTech mi? TechFin mi? - TechFin Nedir?

Techfin – Etkileşim, kişiler arası ve uluslararası olduğu gibi iş alanları arasında da gerçekleşmektedir.

Global iş alanlarından biri olarak karşımıza çıkan finans sektörü, ticaret başta olmak üzere pek çok iş alanıyla direkt etkileşim halindedir.

Finansal hareketliliğin sürekliliği ve etkileşim ağının genişliği nedeniyle sektör, teknolojik gelişmeler başta olmak üzere yeniliklere ayak uydurmak zorundadır. Finans sektöründe teknolojinin parmak izleri, FinTech ve TechFin gibi kavramlarla karşımıza çıkmaktadır.

FinTech

Teknolojik gelişmeler özünde insan hayatını kolaylaştırmayı; pratik, hızlı ve güvenli yaşamayı amaçlamaktadır.

Bu nedenle teknolojinin etki alanı yalnızca bilim veya mühendislik değil; sağlık, eğitim, finans, ticaret gibi oldukça fazla alandan oluşmaktadır. Örneğin bankacılık işlemlerinin mobil uygulamalar sayesinde online olarak yapılabilmesi, finans dünyasında görülen teknolojik bir etkidir. İnternetin ve akıllı cihazların kullanımının global bir hal almasıyla teknoloji ve finans kavramları bütünleşmeye başlamıştır. Finansal işlemlerin maksimum verim elde edilebilmesi için teknolojiden faydalanılarak sunulması FinTech kavramını ortaya çıkarmıştır. FinTech, finans ve teknolojinin birleşmesiyle ortaya çıkan yeni ve etkili bir iş alanıdır.

Bulut sistemler, dijital bankacılık, kripto paralar gibi çok sayıda örnek verilebilecek FinTech uygulamaları finans dünyasına yeni bir soluk getirmiştir. Günümüzde yatırımcıların gözdesi haline gelen FinTech’ in yakın gelecekte hızlı bir yükseliş göstermesi kaçınılmazdır. Bu nedenle FinTech sektörü, hızlı gelişiminin yanında TechFin gibi yeni sektörlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

TechFin

Borsalar, bankalar başta olmak üzere ticari ve finansal nitelik taşıyan pek çok kuruluş finansal teknolojilerden yani FinTech’ den yararlanmaktadır. FinTech sektörünün son dönemde gerçekleşen hızlı yükselişi sonucunda yeni iş alanları ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de teknolojinin etkisiyle FinTech ile aynı kökten gelen TechFin dir.

FinTech’ in bir uzantısı olarak değil yepyeni bir pazar alanı olarak ortaya çıkan TechFin, bir firmanın teknolojiden faydalanarak yeni finansal hizmetler sunmasıdır. Yani mevcut bir hizmeti teknolojiyi kullanıp daha verimli halde sunmaktan ziyade teknoloji sayesinde yeni bir finansal hizmet ortaya çıkarmak TechFin’ in uzmanlık alanıdır. Bu alanda faaliyet gösteren firmalar, banka gibi finans kuruluşları değil ağırlıklı olarak teknoloji alanında faaliyet gösteren kuruluşlardır. Alibaba, Amazon gibi e-ticaret firmaları ve Google, Apple gibi teknoloji devleri finansal işlemlere el atarak birer TechFine dönüşmüşlerdir.

TechFin Teknolojisi

Mevcut finansal sistemlerdeki aksaklıklar, büyük kuruluşları teknolojiden faydalanmaya mecbur bırakmıştır. Teknolojinin sunduğu hız, pratiklik, güvenlik gibi etkenler nedeniyle finans sektörüne teknolojik yeniliklerin dahil edilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu durumda yalnızca finans sektörü değil teknoloji sektörü de bir değişim etkisine girmiştir. Öyle ki bankalar mobil bankacılık, bulut bilişim sistemleri gibi teknolojik yeniliklerden faydalanırken e-ticaret ve iletişim devi markalar kendi bünyelerinde online ödeme sistemleri geliştirmişlerdir.

TechFin teknolojisine örnek olarak Turkcell’in Paycell uygulamasını inceleyebiliriz. Telekomünikasyon alanında önemli bir yere sahip olan firma, temassız ödeme ve sanal cüzdan uygulamaları ortaya çıkararak kullanıcılarına Paycell’i sunmaktadır. Bunun yanında teknoloji alanına hükmeden firmaların kendi bünyesinde oluşturduğu Apple Pay, Google Pay gibi sanal ödeme sistemleri Techfine birer örnek olarak gösterilmektedir. TechFin teknolojisi, teknoloji firmalarının finansal ödeme sistemleri geliştirmelerine ve bankalara duyulan ihtiyacın azalmasına sebep olmaktadır. Bu alanda geliştirilen yazılımlar ve kurulan altyapı sistemleri TechFinlerin yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Techfinlerin etki alanının genişlemesiyle artık teknoloji bazlı firmaların bünyesinde bankacıların çalıştığını görmek mümkündür. Sunduğu yenilikler ve sektörler arası etkileşim sayesinde TechFin tıpkı FinTech gibi gelecek vadeden iş alanlarından biri haline gelmektedir. Görüldüğü gibi finans sektörü teknolojiye, teknoloji de finans sektörüne etki etmektedir.