SGK İşe Giriş Bildirgesi Nedir? Neden Yapılır?

SGK İşe Giriş Bildirgesi Nedir? Neden Yapılır?
SGK İşe Giriş Bildirgesi Nedir? Neden Yapılır?

SGK İşe Giriş Bildirgesi Nedir? Neden Yapılır? – İnsan, ihtiyaçları olan bir varlıktır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için gelir elde etmek veya birikim, yatırım gibi kaynaklardan faydalanmak gerekir. Eğer kenarda sizi bekleyen bir birikiminiz yoksa gelir elde etmek için profesyonel iş hayatına atılmak isteyebilirsiniz.

Resmi olarak bir işte çalışmak beraberinde çeşitli yasal ayrıcalıkları da getirmektedir. Sağlık sigortası, işsizlik sigortası, yıllık izinler, yol ve yemek yardımı, kurumsal eğitimler gibi çok sayıda ayrıcalık mevcuttur. Ancak bu ayrıcalıklardan faydalanmak için öncelikle resmi olarak işe başlamak gerekmektedir. Bu başlangıç ise SGK işe giriş bildirgesi ile yapılmaktadır.

SGK İşe Giriş Bildirgesi Nedir?

Gelir elde etmek ve başarılı bir kariyere sahip olmak için profesyonel iş hayatına adım atmak gerekmektedir. İş hayatı beraberinde yasal sorumlulukları ve ayrıcalıkları da getirmektedir. İşe alım süreci olumlu sonuçlanan personel adayları için işe giriş sözleşmesinin düzenlenmesiyle resmi prosedür başlamaktadır. Resmi olarak çalışması kesinleşip işe alınan personeli işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek zorundadır. İşte bu işlem işe giriş bildirgesinin düzenlenmesiyle gerçekleştirilmektedir.

SGK Neden Yapılmalıdır?

Bir personel adayının resmi olarak işe başlayabilmesi için yasal geçerliliği olan belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir. Zira iş sözleşmesi bulunmayan, SGK’ya bildirilmemiş personellerin yasal olarak hak iddia etmeleri oldukça zordur çünkü bir işte çalıştıklarını kanıtlayabilecekleri yasal belgeleri bulunmamaktadır. Bu durum çalışanların sigortalı olmalarını ve sosyal ayrıcalıklardan yararlanmalarını engellemektedir.

Sigortalı olarak çalışmak oldukça önemlidir çünkü emekliliğe hak kazanma aşamasında sigortalı çalışılan gün sayısı hesaplanmakta ve buna göre emeklilik durumu kesinleşmektedir. Bunun yanında sağlık sigortası gibi imkanlardan faydalanmak için de personelin SGK’ya çalışan olarak bildirilmesi gerekmektedir. Çalışan deneme süresine dahil olsa bile bu süre içerisinde sigortalı olmak zorundadır. Bu nedenle deneme sürecindeki personel adayları için de işe giriş bildirgesi düzenlenmelidir.

Özetleyecek olursak yasal olarak hak iddia edebilmek ve iş hayatının getirilerinden tam olarak faydalanıp emekliliğe hak kazanabilmek için en az iş sözleşmesi kadar hayati öneme sahip olan tek şey SGK işe giriş bildirgesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

SGK İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak işe giriş bildirimleri günümüzde oldukça kolay ve pratik bir şekilde gerçekleşmektedir. Teknolojinin insan hayatının her alanına etki etmesiyle artık bu bildirimler de online olarak yapılabilmektedir. İşe giriş bildirimi. SGK’nın kendi uygulama portalları üzerinden internet vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bildirim aşamasında personelin;

  • T.C. kimlik numarası
  • İşe başlayacağı şirket
  • İşe giriş tarihi
  • Dahil olduğu sigorta kolu
  • İş yeri iş kolu
  • Sigortalı meslek kodu
  • Çalışanın adres ve iletişim bilgileri

beyan edilmektedir.

İşe giriş bildirimi en geç, sigortalı işe başlama tarihinden 1 gün önce SGK’ya sunulmalıdır. SGK işe giriş bildirgesi her çalışan için standart bir prosedürdür. Bu bildirgede personelin kimlik bilgileri, ikamet adresi, öğrenim durumu, sosyal güvenlik bilgileri, iş yerine ait bilgiler, işverenin kaşesi ile imzası bulunmaktadır. İşe giriş bildirgesi SGK’nın uygulama portalları üzerinden gerçekleşmektedir. Bu portallar üzerinden veya e-devlet üzerinden bildirgenizi rahatlıkla sorgulayabilirsiniz.