Nöropazarlama Eğitimi | Nöropazarlama Önemi

Nöropazarlama ve Nöropazarlama Eğitimi Almanın Önemi
Nöropazarlama ve Nöropazarlama Eğitimi Almanın Önemi

Nöropazarlama ve Nöropazarlama Eğitimi Almanın Önemi – Hizmet döngüsü üretim ile başlayıp tüketim ile sonlanmaktadır. Üretimden tüketime kadar geçen bu sürecin en önemli aşaması ise pazarlamadır.

Pazarlama; hangi mal ve hizmetlerin üretileceği, hangi yollarla müşteriye nasıl sunulacağı gibi önemli adımları kapsayan bir süreçtir.

Pazarlama sürecinde geliştirilen stratejiler satışları doğrudan etkilemekte, bu da müşteri ile kurulan ilişkiden şirketin finansal boyutta kar elde etmesine kadar her alana doğrudan etki etmektedir. Günümüzde pazarlamanın özel bir alanı olarak nöropazarlamanın ön plana çıktığı görülmektedir. İnsan psikolojisini hedef alan nöropazarlamada yetkinlik kazanmak için nöropazarlama eğitimi almak gerekir.

Finans Sektöründe Nöropazarlamanın Yeri

Finans sektörü, ekonomiyle iç içe olan herkesin hizmet aldığı büyük bir sektördür. Borsalar, bankalar gibi finansal işlemlerin gerçekleştirildiği kuruluşlar başta olmak üzere sektörde çok sayıda kuruluş hizmet vermektedir. Sunulan hizmetlerden maksimum seviyede verim alınabilmesi için müşteri kitlelerinin analiz edilmesi oldukça önemlidir.

Finans sektöründe, bireylerden uluslararası faaliyette bulunan büyük şirketlere kadar oldukça geniş bir müşteri portföyü bulunmaktadır. Her bir müşteri kitlesine sunulacak hizmetler farklıdır bu nedenle müşteriler iyi analiz edilmelidir. Müşterinin ihtiyaçları, şikayetleri ve olumlu reaksiyonları analiz edildiği takdirde buna uygun hizmet sunulması gerekir. Hizmetlerin nasıl oluşturulacağı, hangi kanallarla müşteriye sunulacağı pazarlama aşamasında belirlenmektedir.

Son yıllarda müşteriyi daha iyi anlamak ve pazarlama sürecinde başarıyı arttırmak için nöropazarlama adı altında yeni bir iş alanı meydana getirilmiştir. Nöropazarlama, insan beyninde oluşan satın alma algısı üzerine incelemeler yaparak buna uygun pazarlama stratejileri geliştirilmesini sağlamaktadır. Müşterinin davranışlarının ve reaksiyonlarının incelendiği bu pazarlama çeşidinde müşterinin psikolojisi belirleyici etkendir.

Konu finans olduğunda müşterinin kuruma güveni oldukça önemlidir. Buna göre finans sektöründe de müşteriye güven vermek, markanın ulaşılabilir olduğu algısını yaratmak için nöropazarlamadan faydalanılmaktadır. Şirketin logosu, reklamı, sloganı gibi pazarlama sürecine etki eden önemli noktalarda müşterilerde güven ve satın alma algısını harekete geçirmek nöropazarlama ile mümkün olmaktadır.

Nöropazarlama Eğitimi Nedir?

Pazarlama, müşterinin reaksiyonlarına göre şekillenen bir süreçtir. Müşteriye güven vermek, müşteriyi etki altına almak ve olumlu tepki vermelerini sağlamak adına pazarlama sürecinin hedef noktası müşteridir. Müşterinin yönelimi ve reaksiyonları tamamen psikolojiktir. Bu nedenle pazarlamayı daha etkin kılmak adına müşterinin psikolojik analizini yapmak oldukça önemlidir.

Örneğin yeşil renk psikolojide güven ve rahatlığı çağrıştırmaktadır. Bankaların öncelikli hedefi ise müşteriye güven vermektir. Bu doğrultuda Garanti Bankası’nın logosu başarılı bir nöropazarlama stratejisi olarak değerlendirilmektedir. Bu basit örnekten de anlaşılacağı üzere, müşterinin zihninde yaratılan algı ortaya çıkacak yönelimi belirlemektedir. Bu nedenle nöropazarlama eğitimi ağırlıklı olarak insan psikolojisine ve beynin işleyişine yer vermektedir. Eğitimde pazarlama kavramı ve stratejileri, beynin fonksiyonel işlevleri, davranış psikolojisi gibi önemli konulara değinilmektedir.

Kimler Bu Eğitime Katılabilir?

Nöropazarlama alanında sunulan eğitimlere şirketlerin pazarlama, satış, iletişim departmanlarında çalışan kişiler katılmaktadırlar. Pazarlama alanında kariyer hedefleyen ve nöropazarlamaya ilgi duyan, kendi işini kurmak isteyen girişimciler tarafından da eğitime talep olduğu görülmektedir.

Nöropazarlama Eğitimi Almanın Önemi

Pazarlamaya farklı bir bakış açısı katan nöropazarlama eğitimi ile müşterinin zihnine sızmak mümkündür. Bu eğitim sayesinde müşteriye güven veren, satın alma algısını tetikleyen ürün ve hizmetler sunulmakta; müşterinin dikkatini çeken reklamlar yapılmaktadır. Kısacası üretim, pazarlama, reklam, satış sürecinde maksimum seviyede verim elde edilmesi nöropazarlama ile sağlanmaktadır. Klasik pazarlama sürecinde göz ardı edilen psikolojik etkenler bu sayede pazarlamaya dahil edilerek müşterinin zihninde yer etmek kolaylaşacaktır.